Kyyttö eli oikeammin itäsuomenkarja on yksi Suomen alkuperäisroduista. Kyytöt ovatkin osa vanhaa suomalaista kulttuurimaisemaa. Kyytöt ovat pienikokoisia ja sitkeitä ja ne ovat sopeutuneet aikojen saatossa selviämään Suomen karuissa oloissa. Ne ovat luonteeltaan uteliaita ja leikkisiä ja joskus itsepäisiäkin.

alkuperällä on väliä

Meillä lehmät poikivat keväisin. Vasikat saavat elää emonsa rinnalla juoden maitoa pitkälle syksyyn. Puolivuotiaina vasikat vieroitetaan emästään. Talvisin kyytöt asustavat pihatoissa, josta ne pääsevät vapaasti ulkoilemaan aina halutessaan. Ne viihtyvät hyvin ulkona ja osaavat ottaa ilon irti myös talvipäivistä kirmaillen lumisilla laitumilla.

Sonnit kuohitaan noin kuukauden iässä. Härät kasvatetaan noin kaksivuotiaiksi, jolloin ne teurastetaan Orimattilan Vainion teurastamossa. Lihaa myydään pääasiassa suoraan tilalta.

Alkuperäisrotujen geeniperimä on jo itsessään arvokas ja haluamme olla mukana suojelemassa sitä. Pyrimme edesauttamaan itäsuomenkarjan geneettisen monimuotoisuuden säilymistä. Tule tutustumaan ja ihastu tähän ikiaikaiseen suomalaiseen karjarotuun.

tiedä mitä syöt

Tuotantomme on pienimuotoista ja siten eläinten yksilöllinen hoito on mahdollista toteuttaa paremmin kuin suurissa kasvatusyksiköissä. Emolehmämme ovatkin pitkäikäisiä ja terveysongelmia on vähän. Pienenä rotuna ja hyvänä rehunkäyttäjänä itäsuomenkarja soveltuu Suomen oloihin loistavasti.

Kyyttöjen ruokinta perustuu laidunnurmeen. Ne pystyvät hyödyntämään karkeaa rehua tehokkaasti eivätkä ne siten tarvitse voimaperäistä ruokintaa. Kesäisin kyytöt laiduntavat luomunurmilla ja metsälaitumilla. Talvisin ne syövät nurmista korjattua luomuapilasäilörehua ja luomuheinää. Nuorkarja saa lisärehuna omalla pellolla kasvanutta luomukauraa ja härkäpapua.

Emme tavoittele nopeaa ja tehokasta kasvua vaan ajattelemme että vähemmän on enemmän. Tarvitsemme vain vähän ulkoisia resursseja, koska ruokinta perustuu lähes yksinomaan nurmeen ja siitä saatavaan satoon.

vähemmän on enemmän

Vähentämällä lihan kulutusta ja valitsemalla ympäristön kannalta kestävästi tuotettua lihaa voimme edistää ympäristön hyvinvointia.