LAIDUNTAVA KARJA TEKEE HYVÄÄ

Laiduntaminen edistää luonnon monimuotoisuutta, eläinten hyvinvointia ja perinnebiotooppien säilymistä.

Arvilan tilan kyytöt laiduntavat vapaasti luonnonlaitumilla ja luomupelloilla varhaisesta keväästä pitkälle syksyyn. Samalla ne tekevät arvokasta maisemointityötä perinnebiotoopeilla.

LAIDUNTAVA KARJA TEKEE HYVÄÄ

Laiduntaminen edistää luonnon monimuotoisuutta, eläinten hyvinvointia ja perinnebiotooppien säilymistä.

Arvilan tilan kyytöt laiduntavat vapaasti luonnonlaitumilla ja luomupelloilla varhaisesta keväästä pitkälle syksyyn. Samalla ne tekevät arvokasta maisemointityötä perinnebiotoopeilla.

Uhanalaiset perinnebiotoopit kaipaavat suojelua

Perinnebiotooppi eli perinnemaisema on ihmisten muovaava luontoalue, jolla on runsas kasvi- ja eläinkirjo.

Kun laiduntaminen on vähentynyt, perinnebiotoopeista on tullut uhanalaisia. Noin 90 % niitystä ja kedoista on kadonnut maankäytön ja maatalouden teollistumisen takia.

Arvilan tilalla kyytöt ylläpitävät niittyjä, metsälaitumia ja hakamaita ja raivaavat tilaa harvinaisille kasveille.

Kyyttöjemme laiduntamilla mailla kasvisto on muokkautunut silmiinpistävästi! Alueella on kirjattu mm. ketoneilikkaa, keltamataraa, aholeinikkiä, peurankelloa ja kissankelloja. Kasveja, jotka ovat odottaneet maan uumenissa kymmeniä vuosia ja päässeet nousemaan maasta laiduntamisen ansiosta.

Laiduntavista kyytöistämme ovat hyötyneet myös monet sienet, hyönteiset, linnut ja nisäkkäät. Arvilan tilan mailla onkin havaittu aiempaa enemmän mm. kottaraisia ja pääskysiä.

Kasvipeite auttaa myös vähentämään ravinteiden huuhtoutumista vesistöihin. Lanta pysyy maassa ja edistää maaperän pieneliötoimintaa ja kuohkeuttaa maata.

Juuri tämä elonkirjon lisääminen on yksi tilamme tärkeimmistä päämääristä.

Kyytöt ovat ketteriä maisemanhoitajia

Kyytöt ovat oivia maisemanhoitajia. Ne ovat pienikokoisia, sitkeitä ja niiden sorkat ovat kestävät. Alkuperäisenä suomalaisena karjarotuna ne ovat sopeutuneet erinomaisesti juuri Suomen olosuhteisiin.

Ketterät kyytöt pääsevät hoitamaan myös vaikeakulkuisempaa maastoa, johon ihmiset ja koneet eivät pääse.

Laidunnurmella ja metsälaitumilla Arvilan karja syö heinää, apiloita, virnoja, laidunyrttejä ja jopa pensaita,  johon eivät monet muut eläimet pystyisi.

Kyytöillämme on myös kulttuurillisesti merkittävä tehtävä: kuuluuhan laidunnus erottamattomana osana maaseutumaisemaan.

On mukava nähdä ihmisiä lapsista eläkeläisiin laidunten reunoilla lehmiä katsomassa. Kerron kuulimme, että eräässä perheessä lähdetään ajelulle lehmiä katsomaan aina, kun lasta kiukuttaa.

Laiduntava karja tuo elämyksiä kaikille!

arvilan-tila-maisemanhoito
arvilan-tila-maisemanhoito

Vapaana laiduntava lehmä voi paremmin

Laiduntaminen edistää nautojen hyvinvointia. Vapaana vaellellessaan naudat pystyvät toteuttamaan lajityypillistä käyttäytymistään. Samalla ne saavat luonnonvaloa, raitista ilmaa ja monipuolista ravintoa.

Arvilan tilan lehmät ovat pitkäikäisiä ja terveysongelmia on vähän. Kyyttömme saavat yksilöllistä hoitoa ja tunnemme jokaisen eläimemme nimeltä – ja luonteelta!

Luonnonlaitumilla eläinten on hyvä liikkua ja levätä. Ulkona auringossa ne voivat seurata maatilan arkea ja kohdata lajitovereitaan. Elää mahdollisimman lajinmukaista elämää.

Lue lisää kyytöistä.